Chính sách bảo mật thông tin:

  • Mục đích và phạm vi thu thập

 

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website vinacleaner.com bao gồm: tên, email, điện thoại, địa chỉ khách hàng,…Đây là các thông tin mà vinacleaner.com cần khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để vinacleaner.com liên hệ xác nhận khi khách hàng có nhu cầu cần sự hỗ trợ cũng như tư vấn trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ tại hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho webiste vinacleaner.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ thông tin liên hệ cho bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

 

  • Phạm vi sử dụng thông tin

 

Công ty sử dụng thông tin người dùng cung cấp để:

  • Cung cấp các dịch vụ đến người mua;
  • Gửi email tiếp thị, khuyến mại về hàng hóa do chúng tôi bán;
  • Gửi các thông báo mới về mẫu mã sản phẩm cũng như các hoạt động mới đến khách hàng của website vinacleaner.com ;
  • Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt;